Meråpent bibliotek

Meråpent bibliotek

Meråpent vil si at du har tilgang til biblioteks lokaler og enkelte av våre tjenester selv om det ikke er personale til stede.

I meråpen tid kan du låne/levere bøker, bruke publikums-PC og nett til egen PC, lese eller bare slappe av. NB! Det vil ikke være mulig å ta utskrift og kopiere.

Denne kontrakten gir deg som er over 18 år tilgang til biblioteket fra kl. 08.00 til kl. 22.00 hver dag. Merk at dersom biblioteket er stengt på grunn av ferieavvikling, vil også det meråpne tilbudet være stengt. Følg med på vår hjemmeside for oppdatert informasjon.

For å benytte deg av Lunner biblioteks meråpne tilbud må du oppgradere ditt lånekort. Lånekort vil sammen med en PIN-kode fungere som adgangskort, og du vil få tilgang til biblioteket utenom betjent åpningstid.

 

Når du oppgraderer lånekortet ditt, forplikter du deg til å overholde regler:

  • Vis hensyn til andre, hold orden og ta vare på biblioteket ditt. Biblioteket skal være et hyggelig og trygt sted å oppholde seg i.
  • Kontrakten og lånekortet er personlig, og du er ansvarlig for hvordan det blir brukt.
  • Foresatte kan ta med barn og må være sammen med dem mens de er på biblioteket. Det er ikke tillatt å ta med andre inn i biblioteket.
  • Opphold i meråpent bibliotek skjer på eget ansvar. Lokalene må forlates ved brannalarm.

 

Meråpent bibliotek bygger på tillit mellom bruker og bibliotek, og brudd på reglene resulterer i inndragelse av retten til å bruke Lunner biblioteks meråpne tilbud. Hærverk vil bli politianmeldt, og du blir stilt økonomisk ansvarlig for eventuelle ødeleggelser. Gjør deg kjent med bibliotekets branninstruks. Utløser du en alarm, vil du måtte betale for utrykningen.

 

Biblioteklokalet er videoovervåket. Overvåkningen er av hensyn til din sikkerhet og for å beskytte bibliotekets inventar og utstyr.

 

Jeg har lest kontrakten og aksepterer betingelsene:

Navn med blokkbokstaver: .............................................................................................................

Fødselsdato: .......................................        Lånenummer: .............................................................

Dato/signatur: .................................................................................................................................               

Legitimasjon: ...................................................................                                             

Låneregler

Med et lånekort vil du få tilgang til å låne bøker og andre medier, samt en rekke digitale tjenester.

Alle med fast adresse i Norge kan låne bøker og annet materiale gratis.

Lånekort:
Du må ha lånekort for å kunne låne. Barn under 15 år må ha godkjenning fra foreldre/foresatte for å få lånekort.
Lånekortet blir utlevert på biblioteket, mot fremvisning av godkjent legitimasjon.
Med nasjonalt lånekort kan du bruke kortet ved alle bibliotek i Norge.
Meld alltid fra til biblioteket om adresseendring og tap av kort. Nytt kort koster 50,-.

 

Ha alltid med deg lånekortet når du besøker biblioteket.

 

Lånefrister:

Utlånsmateriale:

Lånetid:

bøker

4 uker

lydbøker

4 uker

språkkurs

4 uker

DVD

2 uker

nye tidsskrifter

1 uke

gamle tidsskrifter

4 uker

klassebibliotek

8 uker

institusjonslån

4 uker

 

Fornying:
Før lånefristen er utløpt kan lånet fornyes. Ved å logge deg inn på bibliotekets Web-side kan du selv fornye dine lån, eller du kan kontakte biblioteket. Husk at du også kan levere utlånt materiale til andre bibliotek i Norge.

Har du ikke levert tilbake lånt materiale innen lånefristen mottar du purring.
Utsendt purring medfører gebyr.

 

Satser:

  1. purring 30,-
  2. purring 40,-
  3. purring 70,-

 

Gebyrene må betales på biblioteket, enten som kontanter eller Vipps (529215).
Etter 3. purring sendes faktura på materialets kostnad og kr 140 i påløpt purregebyr. I tillegg faktureres kr 100 i behandlingsgebyr. Satsene for gebyr og erstatningskrav vedtas av kommunestyret som del av kommunens årsbudsjett og økonomiplan.

 

Før erstatningskrav blir sendt deg fra kommunen, kan du selv kjøpe inn det som er tapt og levere et nytt eksemplar på biblioteket.

 

Erstatning:

Du som låner er ansvarlig for alt materiale som lånes på ditt lånekort. Materiale som ikke leveres tilbake til biblioteket må erstattes.

Satser for erstatning:

bøker barn og ungdom 300,-

bøker voksen 400,-

lydbøker barn 300,-

språkkurs 400,-

spill 400,-

film (DVD) 200,-

tegneserier 200,-

tidsskrifter 100,-

 

Alt nytt materiale, det vil si inntil to år gammelt, erstattes med full pris dersom den er høyere enn satsene angitt ovenfor.

 

Kopiering:

svart/hvitt 2,-

farge 4,-

Språkvelger