Artikkel om hvordan man skriver en artikkel på norsk

Hvordan skrive en artikkel

Hvordan skrive en artikkel?

Å skrive en artikkel kan være vanskelig og krevende. Heldigvis finnes det mange tips og veiledninger som gjør skrivingen enklere.
Før du begynner med skrivingen: Finn gode kilder etter hva du ønsker å skrive om.  Det er viktig med gode kilder for å bygge gode påstander og argumenter. Bruk gjerne noe annet en kun Wikipedia eller daria. Vær kildekritisk!
Les oppgaven du fikk av læreren din flere ganger. Organiser! Hva du vil begynne med først?

Når dette er gjennomført kan skrivingen begynne. Det første du skal gjøre er å skrive innledningen. Typiske trekk for en innledning er at den skal presentere temaet (hva du skal diskutere) på en ryddig og oversiktlig måte.  Gjerne litt kortfattet.
Du kan også ha med hva artikkelen skal handle om, da gjerne et lite sammendrag.

 • En hstorisk innledning
  Her gir du et historisk riss av emnet. Det er en informativ innledning som nærmer seg leksikon sjangeren. Her må årstall og dato nevnes.
 • Komparativ innledning
  Du sammenligner tekster, begivenheter, ting osv. Du må finne fordeler, ulemper. Ulikheter og likheter.
 • Scenisk, fortellende innledning
  Du skriver fortellende. Dette minner om en novelle, hvor språket gjerne er skildrende.
 • Dagsaktuell innledning
  Du bruker oppdatert informasjon. Husk at her må du bruke og oppgi gode kilder.
 • Definisjons-innledning
  Du forklarer hvordan du vil skrive innledningen din. Du kan avklare begreper og forklare hva du legger i dem.
 • Spørsmåls-innledning
  Du stiller retoriske og åpne spørsmål.

Artikler på norsk

 1. Her er jeg

  Språk:
  Bokmål
  Publiseringsår: 1994

  Finnes som: Artikkel
Skrevet av: OLS Admin 28. september 2017