Biblioteket i Lunner fornyes – bedre tilbud for alle!

Biblioteket i Lunner er på flyttefot, og åpner i nye lokaler på Frøystad på Roa i 2021. De nye lokalene vil erstatte både dagens bibliotek på Frøystad og biblioteket på Harestua.

Samlet bibliotektjeneste

Når vi nå får samlet bibliotektjenesten i et nytt lokale vil vi både få mer tilfredsstillende biblioteklokaler og større anledning til å jobbe med veiledning av skolene, arbeid med barn og unge og utvikling av biblioteket som uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

Bakgrunnen for denne endringen ligger i at biblioteket på Frøystad har vært i dårlig forfatning i mange år, og må snart stenges på grunn av svakheter i brann- og el-anleggene. Harestua bibliotek er i lokaler som egner seg dårlig som folkebibliotek, og bruken av lokalene som folkebibliotek begrenser skolens tilgang til nødvendig tid i arealene. I tillegg, har Lunner bibliotektjeneste begrensede personalressurser til å drive to bibliotek.

Begge bibliotek har vært stengt for besøkende i en periode nå på grunn av korona-pandemien. Fremover vil Frøystad gradvis åpne for besøk fra publikum, mens Harestua vil forbli stengt. Dette gjøres for å skape nødvendig rom for rehabiliteringsprosjektet på Harestua skole, tid for biblioteket til å forberede flytting, og mulighet til å jobbe for et bedre folkebibliotektilbud med utvidede åpningstider allerede fra høsten 2020.

Harestua bibliotek vil ha take-away bibliotek til og med 28. mai 2020. Deretter vil reserverte bøker kunne hentes på Frøystad, som også vil være åpent for besøk fra og med 18. mai.

Vi gleder oss både til å komme inn i nye lokaler, og til å jobbe for et mer moderne bibliotektilbud for hele kommunen. 

 

Meråpent og moderne bibliotektilbud

Når vi nå snart kan konsentrere oss om et lokale kan vi få til et moderne bibliotektilbud. 

I tillegg til utvidede ordinære åpningstider, skal vi også ha et Meråpent bibliotek fra 08.00 til 21.00 hver dag i de nye lokalene. Da kan du med lånekort i hånden selv komme til biblioteket for å låne og levere bøker og annet materiale samt arbeide med egne dokumenter.

 

På Frøystad vil vi ha:

  • et eget spillerom for barn og unge
  • en samling med brettspill
  • regelmessige kultur- og samtalearrangementer for barn i alle aldre
  • regelmessige kultur- og samtalearrangementer for voksne i egen regi og i samarbeid med kommunens lag og foreninger
  • kraftig bredbånd/internett for dem som vil bruke biblioteket som arbeidsplass
  • egne lokaler for møter for lag og foreninger i kommunen
  • parkeringsplasser i bibliotekets umiddelbare nærhet og kort avstand til kollektiv transport

Vi ser også frem til tettere samarbeid med alle skolene i kommunen.

 

Midlertidig løsning

De første planene for Frøystadanlegget innehold et stort bibliotek, noe som vi ikke har økonomiske rammer til å gjennomføre i denne omgang. Det er en grunn til at både administrasjonen og den politiske ledelsen anser den nye løsningen som midlertidig.

Vi samarbeider med organisasjonen Bibliotekets venner, som arbeider for fullt for å få til et eget biblioteksbygg så snart som mulig.  Vi ønsker oss et eget Deichmanske i miniatyr i Lunner! Men nå handler det først og fremst å få lokalet på Frøystad klart. Vi får på Frøystad nye og lyse lokaler på ett plan der vi selv får være med å planlegge slik at plassen utnyttes maksimalt, med bruk av moderne teknologi. Vi tror at selv med en mindre bibliotek at vi nå kan gi kommunes innbyggere et bedre tilbud, sier Biblioteksjef Päivi Särkelä

Vi gleder oss til å ønske kommunes innbyggere velkommen til et moderne og meråpnet bibliotek.

 

Frøystad åpner for publikum igjen 18. mai

Nå under koronakrisen har bibliotekene holdt stengt for besøkende inne i lokalene, men med mulighet for å reservere og hente bøker, samt bruke digitale ressurser.  Fra 18. mai åpner Frøystad bibliotek dørene sine for besøkende igjen. Det blir riktignok en del som er annerledes av hensyn til smittevern, men vi ser frem til å kunne holde åpent igjen. Se bibliotekets nettsider for mer informasjon.

Hjemmeside: https://bibliotek.lunner.kommune.no/

Facebook: facebook.com/lunnerbibliotek

Tlf: 61 32 44 35 / 950 94 688

e-post: biblioteket@lunner.kommune.no