782e15d7-e0a3-493b-a270-1edf7f91ab91
Feminisme i islam
Feminisme i islam
Creator: Bøe, Marianne Hafnor
Publication year: 2019
Language: Norwegian Bokmål
Media class: Book
Publisher: Universitetsforlaget
Resource type: Physical
Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating Provide rating
Description:
Feministiske perspektiver på islam er i sterk vekst både internasjonalt og i norske muslimske miljøer. Forfatteren presenterer bredden i feministiske tolkninger og løfter fram aktuelle feministiske diskusjoner om forholdet mellom mann og kvinne, kvinners lederskap, og ulike temaer knyttet til kropp og seksualitet som tar utgangspunkt i islam. Hun viser hvordan Koranen og hadith-litteraturen tolkes fra et feministisk synspunkt. Boken presenterer de historiske linjene og de dagsaktuelle variantene av aktivistiske og aksjonsbaserte former for feminisme i islam, slik de trer fram på ulike måter og på ulike steder, som for eksempel i Iran, Marokko, Saudi Arabia, Malaysia, USA og Norge. I boken får også aktørene selv komme til orde og forklare hva feminisme i islam innebærer. Omtalen er utarbeidet av BS.

Available at:

Loading...

Other titles by the author

Similar titles

Language