Fargede i USA

Protestene over hele verden aktualiserer temaer som rasisme, politivold og demokrati. Her er en roman som kanskje kan føre til økt innsikt.

På 1960-tallet var rasisme og raseskillelse vanlig i det sørlige USA. Elwood Curtis er en ung smart gutt som har hørt om Martin Luther King og nå begynner han også å kreve like rettigheter for alle. En tilfeldighet gjør at han havner i Nickels "yrkesskole" i Florida, som faktisk er et brutalt fengsel for gutter. Det blir tvangsarbeid, maten er uspiselig og vaktenes oppførsel overfor unge mennesker er åpent voldelig. Trusselen for å dø er konstant til stede.

Colson Whiteheads roman er fiksjon, men den kunne ha vært hentet fra virkelige hendelser. Den avslører den harde og voldelige holdningen på 1960-tallet, som, sett på avstand, virker fullstendig uforståelig. Elwoods historie er trist og voldelig, og det ser ikke ut til å finnes en utvei selv for en gutt som Elwood, som tross alt kommer fra noe bedre kår enn mange andre. Imidlertid er det håp og varme å finne i kameratskapet til vennen Turner.

Nickel-guttene er en åpen politisk roman, og en utmerket en i sin genre. Colson Whitehead demonstrerer sinnssykheten i det raseundertrykkende systemet med mange forferdelige eksempler. Boken er en trist og voldelig, men jeg anbefaler den varmt. Oversatt av Knut Johansen

Målgruppe:

Tagger:

Tipset av: Päivi Särkelä 15. juni 2020