Fullt lys og stummende mørke.

Rigmor Galtung var et aktivt og humørfylt barn og ble som voksen en fremgangsrik komiker, mange husker sikkert hennes imitasjon av Gro Harlem Brundtland.

IDet er fint å høre at hun selv leser inn lydboken. Hun forteller om sin angst og sin psykiske lidelse og om opp og nedturer.

Samfunnet trenger hennes stemme!