Hvordan berører religion vårt samfunn?

Religion er noe vi ikke kommer utenom. Det handler om kjønn, kultur og makt.

Forfatteren ser med skrått blikk på religionens historie som i første omgang handler om kjønn makt og klasse. Religioner i en sirkel der makt utøves gjennom den som taler. Hvordan den preger oss gjennom ytringsfrihet, kultur, politikk, makt og penger. Forfatteren tar for seg kristendommen, islam, hinduismen og new age.