Filmbib

Som bruker av Lunner bibliotek har du tilgang til å se filmer på nett.

Alle brukere av biblioteket med eget lånekort har tilgang til filmbib. Her kan du låne et utvalg filmer. Logg deg inn på siden med lånekortnummeret og pinkoden din.

Innkjøpsforslag

Søk

Språkvelger