Kvinner i konsentrasjonsleire

Margrete Christensen var 21 år da hun ble arrestert natt til 2.november 1943. Hun jobbet i fremmedavdelingen på Trondheim politikammer og utstedte falske legitimasjonskort til folk som måtte flykte. Meta som hun ble kalt overlevde både Falstad, Grini og Ravensbruck. I denne fryktelige leiren ble 103 norske kvinner sendt av ulike grunner i hovedsak aktivt undergrunnsarbeid. Men noen ble også tatt som gisler eller noe så enkelt som å lese dikt som kunne virke fornærmende på okkupasjonsmakten. Den klart største aktiviteten var spredning av illegale aviser. Meta forteller om røyken og stanken fra krematoriet og nakkeskuddene som kvinner fikk ved muren i leiren, de medisinske eksperimentene på spesielt polske kvinner og om barn som ble kastet levende inn i ovnene.

Boken er grusom å lese men vi skal huske på at bøker som dette er skrevet med et inderlig ønske om at slike grusomheter aldri skal gjenta seg!