Låneregler

Alle med fast adresse i Norge kan låne bøker og annet materiale gratis.

Lånekort

Du må ha lånekort for å kunne låne.
Barn under 15 år må ha godkjenning fra foreldre/foresatte for å få lånekort.
Med nasjonalt lånekort kan du bruke kortet ved alle bibliotek i Norge.
Husk å gi beskjed til biblioteket ved endring i adresser og telefonnummer, eller hvis du mister lånekortet ditt.
Lånekortet får du utlevert på biblioteket når godkjent legitimasjon er vist frem. Her finner du informasjon om hvordan du blir ny låner.

Ha alltid med deg lånekortet når du besøker biblioteket.

Hva kan du låne, og hva er lånetiden?

bøker, 4 uker
lydbøker, 4 uker
språkkurs, 4 uker
DVD, 1 uke
spill for PC og DS, 4 uker
tidsskrifter, 1 uke
klassebibliotek, 8 uker
intitusjonslån, inntil 6 md.

Forlenge lånetiden

Før lånefristen er utløpt kan du fornye lånet. Dette kan du gjøre selv ved å logge deg inn på bibliotekts web-side. Du kan også kontakte biblioteket.
Dersom ingen andre venter på det du har lånt, forlenges lånetiden.

Fjernlån

Materiale som ikke finnes i vårt bibliotek kan eventuelt lånes inn fra andre bibliotek. For fjernlån gjelder eierbibliotekets låneregler.

Hentemelding

Har du bestilt materiale som ikke er ledig for utlån, opprettes en reservering. Når dette materialet ankommer biblioteket mottar du en hentemelding. Frist for å hente reservert materiale er 14 dager.

Varsel om innlevering på sms eller e-post

Biblioteket sender daglig ut elektronisk varsel på sms eller e-post for å minne om lån som forfaller.

Purregebyr

Har du ikke levert tilbake lånt materiale innen lånefristen mottar du purring.
Utsendt purring medfører gebyr.

Satsene er for tiden slik:

1. purring kr 30,-
2. purring kr 40,-
3. purring kr 60,-

Gebyrene summeres, og de må betales på biblioteket.

Etter 2. purring blir låner sperret for nye utlån.
Etter 3. purring sendes erstatningskrav.

Erstatning

Du som låner er ansvarlig for alt materiale som lånes på ditt lånekort. Materiale som ikke leveres tilbake til biblioteket må erstattes.
Før erstatningskrav blir sendt deg fra kommunen, kan du selv kjøpe inn det som er tapt og levere et nytt eksemplar på biblioteket.

Satser for erstatning

bøker barn og ungdom, kr 300,-
bøker voksne, kr 400,-
lydbøker voksne, kr 400,-
lydbøker barn. kr 300,-
språkkurs, kr 400,-
spill, kr 400,-
film (DVD), kr 200,-
tidsskrifter, kr 100,-

kopiering

svart/hvit, kr 2,-
farge, kr 4,-

tapt lånekort, kr 30,-

I tillegg til erstatningskravet kommer et behandlingsgebyr på kr 100,-. Dette gebyret og påløpt purregegyr må du betale selv om du leverer materialet på biblioteket.
Satsene for gebyr og erstatningskrav vedtas av kommunestyret som del av kommunens årsbudsjett og økonomiplan.

Ved erstatning kan låner selv kjøpe inn det som er tapt eller ødelagt og levere et nytt eksemplar på biblioteket, før erstatningskrav er sendt. Alt nytt materiale, det vil si inntil to år gammelt, erstattes med full pris dersom den er høyere enn satsene angitt i tabellen ovanfor.