Linda Erlien Borren: Veien hjem

Hvordan ta det store valget som du vet kan styre deg for resten av livet?

Den unge kvinnen i denne boken velger å løse problemet på den måten at hun går. Hun går ikke i den forstand at hun forsvinner og lar problemet bli uløst. Nei, hun bruker naturen og tiden det går for å flytte seg fra et sted til et annet med fysisk å gå. Dette vil gi henne ro til å ta det riktige valget, tenker hun.

Odelsjenten har flyttet fra hjemgården, slik de fleste ungdommer pleier å gjøre, og utdannet seg til lærer. Hun trives som lærer, men tankene hennes går ofte til pappa som nå driver gården alene. Pappa begynner å bli gammel. Hva skal skje med gården når han ikke lenger orker de daglige gjøremålene? 

Mens hun går dukker alle de gode minnene fra barndommen opp. Alle de kjære menneskene og slektningene hun kjenner, og også de som har gått bort før hun ble født, har satt sitt preg i landskapet. Hun beundrer deres styrke i det arbeidet de har gjort på gården og lurer på om hun vil være sterk nok til å klare det samme.

Både hun og kjæresten, som hun skal gifte seg til sommeren, får jobb på hjembygda. Er dette muligheten som kan forandrer alt?

Målgruppe:

Tagger:

Tipset av: Päivi Särkelä 27. juni 2018