Miljøfilosofi

Har naturen egenverdi? En innføring i miljøetikk og natursyn

Hva er natur? Har naturen egenverdi? Dette er de sentrale spørsmålene Sigurd Hverven undersøker i boken Naturfilosofi.   

Miljøfilosofien er en relativ ung gren innenfor filosofien, hvor vår egen Arne Næss har hatt en sentral rolle. I boken gir Hverven en presentasjon av ulike aktører og deres tanker om miljøfilosofi, hvordan disse tankene kan omsettes i praksis og hvordan ulike natursyn er styrende for våre praksiser overfor naturen. Hverven forklarer filosofiske begreper og holdninger på en måte som gjør innholdet tilgjengelig for alle.

 Dette er en interessent bok som utfordrer det menneskesentrerte verdisynet som dominerer dagens etikk. Samtidig gir den en innføring i filosofisk tenkning og setter tematikken inn i et historisk perspektiv. En tankevekker om vårt eget og kollektivets syn på naturen.

 

Målgruppe:

Tagger:

Tipset av: Päivi Särkelä Kine Sønsteby 15. februar 2019