Låneregler

Alle med fast adresse i Norge kan låne bøker og annet materiale gratis.

Lånekort
Du må ha lånekort for å kunne låne. Barn under 15 år må ha godkjenning fra foreldre/foresatte for å få lånekort.
Lånekortet blir utlevert på biblioteket, mot fremvisning av godkjent legitimasjon.
Med nasjonalt lånekort kan du bruke kortet ved alle bibliotek i Norge.
Meld alltid fra til biblioteket om adresseendring og tap av kort. Nytt kort koster 50,-.

Ha alltid med deg lånekortet når du besøker biblioteket.

Lånefrister:

Utlånsmateriale

Lånetid

Bøker

4 uker

Lydbøker

4 uker

Språkkurs

4 uker

DVD

2 uker

Spill for Nintendo Switch

1 uke

Tidsskrifter

1 uke

Klassebibliotek

8 uker

Institusjonslån

Inntil 6 mnd.


Fornying
Før lånefristen er utløpt kan lånet fornyes. Ved å logge deg inn på bibliotekets Web-side kan du selv fornye dine lån, eller du kan kontakte biblioteket. Husk at du også kan levere utlånt materiale til andre bibliotek i Norge. 

Har du ikke levert tilbake lånt materiale innen lånefristen mottar du purring.
Utsendt purring medfører gebyr.

Satser:

  1. purring 30,-
  2. purring 40,-
  3. purring 70,-

Gebyrene må betales på biblioteket, enten som kontanter eller Vipps (529215).
Etter 3. purring sendes faktura på materialets kostnad og kr 140 i påløpt purregebyr. I tillegg faktureres kr 100 i behandlingsgebyr. Satsene for gebyr og erstatningskrav vedtas av kommunestyret som del av kommunens årsbudsjett og økonomiplan.

Før erstatningskrav blir sendt deg fra kommunen, kan du selv kjøpe inn det som er tapt og levere et nytt eksemplar på biblioteket.

Erstatning

Du som låner er ansvarlig for alt materiale som lånes på ditt lånekort. Materiale som ikke leveres tilbake til biblioteket må erstattes.

Satser for erstatning:

bøker barn og ungdom 300,-

bøker voksen 400,-

lydbøker voksne 400,-

lydbøker barn 300,-

språkkurs 400,-

spill 400,-

film (DVD) 200,-

tegneserier 200,-

tidsskrifter 100,-

Alt nytt materiale, det vil si inntil to år gammelt, erstattes med full pris dersom den er høyere enn satsene angitt ovenfor.

Kopiering:

svart/hvitt 2,-

farge 4,-