Finn ord - førjulsjuleaktivitet

Arrangement

Arrangementet har allerede vært

01 desember onsdag 2021
23 desember torsdag 2021
01.12.2021 til 23.12.2021.
Plass Lunner bibliotek
Målgruppe:

I stede for en luke per dag, har vi i år valgt å lage en oppgave som alle kan delta på.

Du kan enten komme innom biblioteket for å hente arket, eller printe det ut der du er.

Merk at innleveringsfristen for å være med i premietrekning er lillejulaften!

Alder er det viktig at dere husker å skrive på, spesielt på barna og ungdommene, slik at vi får gitt ut bøker som er tilpasset barnets alder!

Alle disse ordene skal du klare å finne (kanskje noen andre du forbinder med jula også?)