Undringstime

Arrangement

Kommende tilfelle

  1. 29.04.2020 18:30 til 20:30.
    29 april onsdag
    Dato 18:30 – 20:30
Vis alle
Pris: 250,- per person per gang
Målgruppe:

Filosofisk praktiker (NSFP), Bente Holm Svenbalrud, inviterer til felles undring over utvalgte tema på Lunner bibliotek, Roa. Det kreves ingen forkunnskaper, og dialogene er åpne for alle.

I høst har vi undret oss over sårbarhet og livskvalitet. Vi skal fortsette med dette som en rød tråd gjennom våren. 

 

Se for øvrig blogginnlegget Kraften i vårt eget lys på svenbalrud.blogspot.com

Januar 2020

Frykt for avvisning og adskillelse

Vi mennesker er relasjonelle vesener. Det innebærer blant annet at vi er avhengig av hverandre og bryr oss om hverandre. Dette gjør oss sårbare for avvisning og adskillelse. Vi skal undre oss over hva frykten for disse fenomenene gjør med oss.

 

Februar 2020

Frykten for ikke å være bra nok

Mange av oss sliter med å føle oss verdige, samtidig som vi streber etter å være det. Det fører oss inn i en ond spiral av skam og tanker om at jeg er bra nok hvis … Vi setter med andre ord betingelser for egen (og andres) verdighet. Vi skal undre oss over hva disse betingelsene kan gå ut på, og om de er hensiktsmessige.

 

Mars 2020

Vågemot og tillit

Livet er fundamentalt usikkert og foranderlig. For å navigere og holde oss noenlunde oppreist trenger vi vågemot og tillit. Vi skal undre oss over hva som gjør det vanskelig å vise nettopp vågemot og tillit.pril 2020

April 2020

Erkjennelse og empati

Vi mennesker er historiefortellere. Enten vi vil eller ikke tolker vi alle situasjoner vi er i ut fra oss selv: Erfaringer, håp, frykt, kunnskaper … Så forteller vi oss selv og andre den historien vi har tolket og tror på den. Inntil vi eventuelt kommer til å se situasjonen i et annet lys og kan fortelle en annen historie. Vi skal undre oss over hva erkjennelse og empati kan gjøre med livene vi lever.

  1. 29.04.2020 18:30 til 20:30.
    29 april onsdag
    Dato 18:30 – 20:30