En fortelling om fredsåret 1945

Etter at andre verdenskrig var over i 1945, lå verden i ruiner. Enorme ødeleggelser preget store deler av Europa, Asia og Nord-Afrika. Titalls millioner var døde eller skadede. Hatet mot okkupasjonsmakten, krigsforbrytere og overløpere skulle få utløp. Lov og rett og sivilisasjon måtte gjenoppbygges i mange land. Samtidig var 1945 en tid for optimisme og fremtidsvisjoner.

Boken er spennende og skremmende på samme tid. Den forteller om jubelbrus  i gater og på torg. Men også om hevn. Hevn som omtrent kunne utføres av "hvermannsen" uten noen form for rettergang, voldtekter av tyske kvinner i stort omfang. Frigjøringen av fangene fra Bergen-Belsen er rystende og som ikke det var nok ble mange jaget bort da de ville vende hjem igjen av de som hadde "lovet å passe på hjemmene deres" Forfatteren har også mange kloke betraktniger på mange av hendelsene fra dette helt spesielle året.