Kan et menneske forandre seg?

I denne boken har forfatteren undersøkt om det er tilfelle blant 8 langtidsdømte fanger i Halden fengsel.

I 2014, gikk 8 utvalgte fanger i kloster i Halden fengsel. De levde tett sammen, i taushet etter mønster fra en 500 år gammel klostertradisjon. Prosjektet er tidligere gjennomført i Kumla fengsel i Sverige. 

De utvalgte fangene hadde i forkant, sammen med flere innsatte vist sin interesse for å delta i prosjektet. De innsatte deler tanker og følelser, både skriftlig og muntlig, men det er Nyhus som forteller om de innsattes erfaringer og tanker i boken. "Hvis jeg har en sjel" tar også opp aktuelle spørsmål om norsk kriminalomsorg og eksistensielle refleksjoner.