Nordsvensk spenning

De fleste av oss kjenner Mikael Niemi fra romanen Populærmusikk fra Vittula, som var hans store gjennombruddsroman for snart 20 år siden. Romanen er oversatt til over 30 språk. Hans nyeste bok Koke bjørn kan bli en like stor suksess ut i fra den meget gode kritikken den har fått i Niemis hjemland Sverige.

 I Koke bjørn løser vekkelsespredikanten Lars Levi Læstadius en serie mord sammen med samegutten Jussi i Kengis i Nord-Sverige. Året er 1852. Læstadius var grunnlegger av Læstadianismen, som er en luthersk kirkelig vekkelsesbevegelse. Han var viden kjent for sine kraftfulle predikener mot den svært utbredte alkoholbruken blant samer og finner. Under hans gudstjenester var det vanlig at folk kom i transe, angret åpenlyst sine synder, skrek, gråt og hoppet vilt rundt i kirken.

 I Niemis roman møter vi en Læstadius som et mer alminnelig, vanlig menneske, ved siden av å være botaniker og folkeopplysningsmann.

Jeg synes det mest interessante i denne boken er de temaene Læstadius tar opp i samtalene ned Jussi. Samtaler er ikke et helt korrekt ord i denne sammenhengen siden det er Læstadius som snakker og Jussi nikker og prøver å forstå etter beste evne. De drøfter religionens stilling blant befolkningen, kulturenes møte i grenselandet mellom Finland, Sverige og Norge, og om de heksejakt-aktige holdningene mot den samiske Jussi i miljøet de lever i. Utdanningens viktighet og mulighet til å ta valg i sinet liv er andre store temaer.

Lensmannen konkluderer raskt at det må ha vært en mannevond bjørn som drepte den første av de tre drepte kvinnene. Var det kanskje en bjørn eller er det snakk om noe enda mer skremmende som herjer i traktene? Dette mysteriet skaper en spenning som ikke mangler humor, varme, språklig fyrverkeri og fart.   

 

Målgruppe:

Tagger:

Tipset av: Päivi Särkelä 19. mars 2019