Pappas Hemmelighet

Redd barna har i disse dager vold og overgrep mot barn som tema, hvor fokus er på barns beskyttelse.

40 år etter  han ble misbrukt forteller faren om de seksuelle overgrepene han ble utsatt for som barn. Dette gjør at datteren ser på sin barndom og sitt forhold til faren med nye øyne. Nå forstår hun hvorfor depresjon og uro preget stemningen hjemme.

Vilde Bratland Hansen fletter sammen sin egen og farens historie og vever samtidig inn kunnskap om hvordan vold og overgrep kan påvirke en hel familie og ikke bare offeret