Såpass må du tåle

Sex, krenkelser og offentlig debatt

Fra forordet: Fortellinger om overgrep vekker ofte motstand i offentligheten. Motstanden kan komme i form av ulike hersketeknikker. Her ser vi mistenkeliggjøring, bagatellisering, offerklandring, påføring av skam og latterliggjøring. Noen ganger skjer det uforvarende, andre ganger er det villet. Effekten er at disse hersketeknikkene bidrar til å usynliggjøre et alvorlig samfunnsproblem. I værste fall stilner de fortellende stemmene. som samfunn skylder vi å tilrettelegge bedre, slik at langt flere utsatte orker å fortelle om sine erfaringer.

Tagger:

Tipset av: Anita Friborg 9. juli 2018