Smerten om ikke å få barn

Pleier du ikke å lese bøker på nynorsk? Denne boken anbefaler jeg likevel at du skal lese.

«Eit kvinneliv er først hysterisk å passe på at ein ikkje blir gravid, og så enda meir hysterisk prøve å bli det.» Dette sier noe om boken der Bildøen lar tre kvinnerstemmer fortelle om smerten om å ikke bli gravid og ikke heller få lov til å adoptere.

 I «Kroppen» bruker forfatteren egne erfaringer og dokumenter fra avslaget på adopsjonssøknaden, som begrunnes med høy alder, selv om hun har stått mange år i kø for å kunne adoptere. Dette kjølige avslaget kommer hun aldri over.

 Hun føler en intens avmakt overfor byråkratiet, og i sin desperasjon er hun ute etter hevn. Det er det neste fortelling, «Staten», handler om. Staten er personifisert i den saksbehaldleren fra Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet som sto bak avslaget. Kvinnen finner ut hvor vedkommende bor, trenger seg inn i huset hans og driver hærverk, bl.a. ved å legge en død katt i en trillekofferten på trammen hans.

 I Eksilet er hovedpersonen er skilt, middelaldrende kvinne og sesongarbeider på en ornitologisk stasjon. Hun sliter med selvbildet og følelsen av personlig nederlag knyttet til en morskropp som «dreper barn» gjennom gjentatte spontanaborter.

Bildøen bruker et stillferdig men kraftfull språk for å reflekterer over livets mening. Når blir det egentlig riktig å gi slipp på gamle, vonde hendelser?

 

Målgruppe:

Tagger:

Tipset av: Päivi Särkelä 7. januar 2019