Utradisjonell layout i en flott bok

«Heimat er en kraftfull, vakkert illustrert og lyrisk fortalt grafisk memoar – en meditasjon over søkenen etter kulturell identitet, over betydningen av historie og følelsen av å høre hjemme», står det bak i boken.

Nora Krug er en tysk kvinne, gift med en jødisk mann som hun lever sammen med i USA. Hun opplever stadig situasjoner der hennes eget liv knyttes til hendelsene i annen verdenskrig. Det blir viktig for henne å finne ut hvor hennes «heimat» er, hvor hører hun til i forhold til Tyskland. Etter hvert graver hun seg inn i sin egen slekts historie. Var det kanskje noen der som var nazist?

Målgruppe:

Tagger:

Tipset av: Päivi Särkelä 27. januar 2020